Celebrating 10 years of Anna Lindh Foundation Follow us on Twitter Like us on Facebook Subscribe to our YouTube channel Join us on Flickr

Градска библиотека "П. Хилендарски"

National Network: 
Bulgaria
Address: 
гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" 24
4230 Асеновград
Bulgaria
Telephone: 
0331 68165
E-Mail: 
E-Mail (2): 
Mobile Phone: 
0882400218
Mobile Phone (other): 
0889076030
Organisation Type: 
Public Institution
Year of Establishment: 
1981
General Information: 

                    Градска библиотека "Паисий Хилендарски" е една от водещите културно-образователни институции на територията на Община Асеновград. Библиотеката е притегателен център за достъп до знания, информация и активно участие в обществения живот на всички граждани. Работи в посока укрепване, популяризиране и развитие на българската култура, идентичност и духовни ценности, както и интегриране на всички членове на общността в глобалното общество.

                    Към библиотеката работят следните структурни звена: Детски отдел, Отдел за възрастни, Читалня, Отдел Изкуство, Комплектуване и обработка, Библиотечно-информациаонен център. Броят на служителите е 14.

                    Финансирането се осъществява със средства от местния бюджет, като размерът на бюджета се одобрява от Общинския съвет Асеновград. Средно годишно библиотеката разполага с бюджет от 180 хил. лв. За реализиране на иновативни услуги,дейности и инициати се търсят допълнителни изтчници на финансиране- проекти и програми, дарения.

                     

 

Mission and Objectives: 

Мисията на библиотеката е да предоставя качествени информационни, културни и образователни услуги на местната общност. Да бъде посредник между информацията и потребителите на информация.

Main Projects / Activities: 

        Към Градска библиотека е създаден Център за работа с доброволци, който е част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци.

        Библиотеката е част от програмата "Глоб@лни библиотеки- България "на фондация "Бил и Мелинда Гейтс", чиято цел е превръщането и в място за комуникация, информация и социално включване. 

       Има изградено дългогодишно партньорство с Бюро по труда - Асеновград за предоставяне на услуги на безработни лица.

        Градска библиотека е партньор на Уницеф - България в реализирането на програмата "Работилница за родители - Да пораснем заедно" , насочена към родители за стимулиране на ранното детско развитие.

       Библиотеката работи по програма "По-близо до книгата" , съвмстно с Община Асеновград, която включва инициативи, свързани с насълчаване на четенето и грамотността. Тя включва програмите "Дни на книгата", "Ваканция в библиотеката" и др.

 

How can you contribute to the Network in your country?: 

    Градска библиотека- Асеновград има множество допирни точки с целите и  идеите на Фондация Анна Линд.  Присъединаването към мрежата ще допринесе за обмен на добри практики и идеи.

Why do you want to join the ALF Network?: 

      Създаване на устойчиви партньорства, както и популяризиране и утвърждаване  на  ценностите на  Фондация Анна Линд.