Celebrating 10 years of Anna Lindh Foundation Follow us on Twitter Like us on Facebook Subscribe to our YouTube channel Join us on Flickr

ONLUS SPES

National Network: 
Albania
Address: 
Rr.Vaso Pasha .Pall.Nr.11. Shk.2. Ap.5, Tiranë
Rr.Ali Demi. Poligrafik. Shkolla Univers, Tiranë
Tiranë
Albania
Telephone: 
0355 42 358 621
Mobile Phone: 
00355 66 56 04 475
Mobile Phone (other): 
00355 69 45 28 180
Organisation Type: 
Non-Governmental Organization
Year of Establishment: 
1998
General Information: 

Onlus Spes Albania është një shoqatë jofitimprurëse, filial i Shoqatës jofitimprurëse Onlus Spes, Itali.

Kjo shoqatë ka filluar veprimtarinë e saj, konform legjislacionit shqiptar në 15.12. 2015. Gjatë kësaj periudhe është punuar për strukturimin e strategjive, partneriteteve dhe veprimtarive vullnetare. 

Bashkëpunimet më të dukshme janë shprehur me shkollën Jopublike Univers e cila ka kotribuar me mbështetjen e fondeve financiare për qeranë, telafonatat, burimet njerëzore dhe bazën materiale. 

Aktivitete të tjera shoqata ka zhvilluar ,me PNUD-in në Shqipëri dhe me IRCA Romanipe, etj.

Struktura organizative e shoqatës përbëhet nga: Asambleja e Anëtarëve, Këshilli Drejtues, Presidenti , Bordi i Quditit, Bordi i Arbitrazhit. 

Momentalisht në bashkëpunim me shkolën Univers po punohet për hartimin e një projekti mbi klubet rinore në shkollat e AML dhe fuqizimin e kapaciteteve mbështetëse në shkollë.

Mission and Objectives: 

Misioni i shoqatës Onlus Spes është të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë me vlera qytetar, të zhvillojë veprimtari në të mirën dhe interesin publik duke siguruar shërbime sociale në interes të jetës dhe të drejtave të njeriut, mbrojtjen e mjedisit, vlerave kulturore, zhvillimit të arsimit, mbrojtjes së shëndetit dhe angazhimit qytetar.

Main Projects / Activities: 

18.mars2017 Bashkëpunim me shoqatën Fundjavë Ndryshe. Vullnetarizëm për familjet në nevojë

13.shtator 2017 Takim. Tryezë mbi ndarjen e rezultateve të raportit midis shkollave QK

How can you contribute to the Network in your country?: 

Ide për projekte.

Bashkëpunim për projekte të përbashkëta

Mbështetje për mundësimin e implementimeve të suksesshme në terren.

Sigurimin e përfshirjes së grupeve të interesit në aktivitete.

Infrastrukturë për trajnime dhe tryeza të përbashkëta 

Why do you want to join the ALF Network?: 

Mbështetje për lehtësimin e realizimit të aktiviteteve të përbashkëta.

Lobim për projekte ambicioze.

Shkëmbim përvojash midis partnerëve dhe interaktivitete midis organizatave në këtë rrjet  ALFA Network